Godstrafik och Bud

Vi kör godsturer och kan på kort varsel finnas på plats med våra fordon.

Transport av allt från kuvert till tre tons gods.

blalastbil1

Kontakt

Lilla Edets Buss
463 33 Lilla Edet

Tel: 0520-65 75 00
Epost: kontoret@taxilillaedet.se